LivdatCoin Review: SCAM!

Livdatcoin scam

Livdatcoin là một tổ chức Giải pháp Truyền thông, đầu tư vào tiền điện tử của riêng mình cũng như vào ứng dụng trò chuyện video trên Mạng xã hội

LivdatCoin Scam or Legit? Xem chi tiết thông tin dự án phía dưới

Tình hình hiện tại của LivdatCoin

Bắt đầu: Oct 16, 2021

Tình trạng: SCAM! – 204 NGÀY

HYIPLogs.com widget for livdatcoin.com

Tóm tắt LivdatCoin

Websitehttps://www.livdatcoin.com/
Lợi nhuận0.5% – 1% daily 150 – 300 days (principla back) hoặc 10% – 40% trong 2 tuần – 8 tuần
Min. nạp/ rút0.1$/ 0.1$
Thanh toánThủ công
Hoa hồng5%
Chấp nhậnPerfect Money, Bitcoin, Litecoin, Tether, Tron… & more

Kế hoạch đầu tư tại LivdatCoin

Kế hoạch theo ngày

  • VIP: 400% trong 300 ngày, từ 0.1$ – 10000$. Lãi 1.0%/ngày, hoàn gốc
  • ADVANCE: 240% trong 200 ngày, từ 0.1$ – 10000$. Lãi 0.7%/ngày, hoàn gốc
  • MEDIUM: 175% trong 150 ngày, từ 0.1$ – 10000$. Lãi 0.5%/ngày, hoàn gốc
LivdatCoin plan 1

Hoặc kế hoạch theo tuần:

  • PREMIUM: 140% trong 8 tuần, từ 0.1$ – 10000$. Lợi nhuận 17.5%/tuần, bao gồm gốc
  • STANDARD: 120% trong 4 tuần, từ 0.1$ – 10000$. Lợi nhuận 60%/2 tuần, bao gồm gốc
  • BASIC: 110% trong 2 tuần, từ 0.1$ – 10000$. Lợi nhuận 110% cuối kỳ, bao gồm gốc
LivdatCoin plan 2

P/S: Nhắc nhở rủi ro

Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng mang rủi ro, nhà đầu tư phải luôn tính đến điều này và đối với công ty này, nó cũng không ngoại lệ. Lẽ thường, các rủi ro luôn tỷ lệ thuận với lợi nhuận – tỷ lệ phần trăm lãi càng lớn, thì khả năng mất tiền càng cao.

Chúc các bạn thành công!

Share:

Author: tachiteam

"They say love is more important than money, but have you ever tried paying a bill with a hug?"

3 thoughts on “LivdatCoin Review: SCAM!

  1. $11.60 has been successfully sent to your PerfectMoney account U2380xxx. Batch is 428336795 Thank You

  2. most trusted site got payout regularly Transaction of 89.11 USD to account U9473xxx was successfully completed.
    Transaction batch#: 440772499

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.